KONSTRUKSI INDONESIA 2016

Konstruksi Indonesia 2016; mensubu olduğumuz Tarsus Group firmalarından PT Infrastructure Asia tarafından düzenlenmekte olup Türkiye'deki temsil yetkisi SADA A. Ş.'ye, satış, pazarlama ve organizasyon hizmetleri Expotim A. Ş.'ye aittir.

An Indonesia Infrastructure Week EventKonstruksi Indonesia 2016 (KI2016) bu yıl 14. tekrarını düzenlemektedir. Fuar Endonezya'nın 450 milyar doları aşan altyapı pazarına hitap etmekte olup Endonezya Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile İnşaat İşleri Geliştirme Kurulu'nca desteklenmektedir.

9-11 Kasım 2016'da Jakarta Convention Center'da düzenlenecek olan, Endonezya'nın altyapı pazarını biraraya getiren Endonezya Altyapı Haftası etkinliği çerçevesinde Endonezya İnşaat Fuarı 2016 ile eş zamanlı olarak IIICE2016 Endonezya Uluslararası Altyapı Konferansı (6. kez), Airports Indonesia 2016 (4. kez) ve ExpoComm Indonesia 2016 (4. kez) etkinlikleri de aynı mekanda düzenlenecektir. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca düzenlenen altyapı konferansı ülkenin 34 bölgesinden altyapı projelerinde kilit karar mercii kişilerin katılmasına yol açarak doğru ilişkilerin kurulabilmesini sağlamaktadır. Bu yıl KI2016 fuarı Big5 Construct Indonesia Uluslararası Bina ve İnşaat Fuarı (2. kez) ile işbirliğine gitmiştir.

Konstruksi Idonesia 2015 etkinliği 13.620 ziyaretçi ve katılımcı ile gerçekleşmiştir. KI2015 fuarındaki katılımcı dağılımı ise %7'si kamu, %48'i uluslararası ve %42'si de yerel firma/kurumlardan oluşmuştur. 2015 yılında Türkiye'den İMDER ve Dizayn Grup fuarda yer almışlardır. 2015 fuarında $9.000.000.000 üzerinde iş antlaşması sağlanmıştır.

Bu yıl düzenlenecek olan 5'li etkinlik ülkenin tüm altyapı alanlarına hitap edecek olup, Endonezya Altyapı Haftası'na; 10.000'in üzerinde profesyonel ziyaretçi, 1.000'i aşan konferans delegesi, 120'nin üzerinde konuşmacı ve kamu sektöründen ise %26'lık katılım beklenmektedir.

Ayrıca; Big5 Construct Indonesia fuarı daha önce Endonezya'da bir kez düzenlenmiş olup Türkiye'de Expotim A. Ş.'ce pazarlanmaktadır.

Konstruksi Indonesia 2016 The Big 5 Construct Indonesia IIICE 2016 Expo Comm Indonesia 2016 Airport Solutions Indonesia 2016